Kolejne szkolenie implantologiczne z cyklu ImplActive organizaowane przez Be Active Dentist miało miejsce 20 maja 2016r. w Warszawie. Wykłady poprowadził światowej sławy implantolog dr med. dent. Marius Steigmann, który jest jednym z najaktywniejszych wykładowców wśród stomatologów z całego świata. Prowadzi wykłady i warsztaty, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z dentystami na 6 kontynentach. Ponadto jest honorowym profesorem „Carol Davila” na Uniwerytecie w Bukareszcie, Invited Senior Guest, wykładowcą wydziału periodontologi „Johannes Guttemberg University Mainz” w Niemczech oraz na wydziale implantologii w Temeschburg. Dr Steigmann jest autorem wielu publikacji . Dr Steigmann jest członkiem stowarzyszeń: DGOI, FIZ, BDIZ und ICOI, IAI (International Academy of Oral Implantology). Ponadto otrzymał medal „Semmelweiss” Uniwersytetu w Budapeszcie na wydziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W 2005 otrzymał stopień doktora na uniwersytecie w Neumarkt. Prowadzi też prywatną praktykę chirurgii estetycznej i implantologicznej Neckargemünd w Niemczech
Tematyka szkolenia traktowała o innowacyjnosci metod modelowania tkanek miękkich w implantologii. Na początku dr Steigmann zaprezentował różne rodzaje płatów tkankowych. Tu zaskoczył nas nowym rodzajem płata dzielonego, stosowanego w zabiegach sterowanej regeneracji kości, zwłaszcza u pacjentów z cienkim biotypem dziąsła oraz z wąską strefą dziąsła rogowaciejącego (przyczepionego).Dzięki tej technice, możliwa i przewidywalna staje się augumentacja kostna. Metoda ta ma ogromny wpływ na funkcję, estetykę i długotrwałe efekty leczenia.
Podczas ostatniego wykładu dr Steigmann przedstawił możliwości zabiegowe na tkankach miękkich w strefie estetycznej jak i w odcinku bocznym. Zdradził słuchaczom swoje triki i zasugerował jak najłatwiej i bez komplikacji odbudować wyrostek kostny wokół implantów oraz techniki protetyczne uzyskiwania estetycznego konturu dziąsła przy pojedynczych i mnogich implantacjach.
Nie obeszło się bez przypadków z powikłaniami, swoimi jak i lekarzy z całego świata, którzy szukają pomocy u sławnego dr Steigmanna. W większości zaprezentowanych powikłaniach , dr użył swoich sprawdzonych metod i udało się odtworzyć funkcje i estetykę uzębienia pacjenta. Wrócił uwagę na często popełniane błędy i jak ich uniknąć by praca chirurga stała się łatwa i przewidywalna.
Wszystkie wykłady dopełnione były olbrzymią ilością zdjęć zabiegowych. Obecni na wykładzie chętnie zadawali pytania , które oczywiście nie pozostawały bez odpowiedzi. Podczas przerwy lunchowej można było porozmawiać z doktorem i omówić swoje doświadczenie jak i problematyczne przypadki. Marius Steigman wysłuchał każdego lekarza i chętnie dzielił się swoim doświadczeniem.
Po zakończeniu sesji wykładowej uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz wykonali wspólne zdjęcie z mentorem, podczas którego wszyscy pokazywali oba kciuki skierowane ku górze, dokładnie jak w logo Instytutu Steigmana. Taki gest ma skłonić lekarzy dentystów praktyków do sentecji: „always think twice”, czyli: myśl zawsze 2 razy. Na zakończenie wydarzenia dr Steigmann został mianowany ambasadorem Fundacji Be Active, jednocześnie dołączając do znanych osobistości świata stomatologii z Polski jak również ze Świata m.in. dr Mauricio Gonzalez Balut, prof. Marek Ziętek, prof. Miguel Stanley, czy Christian Couchman.

Autorzy: Natalia Kowalczyk-Zuchora, Jakub Łada

WordPress Image Lightbox Plugin