Teza, iż ostatnia wystawa CEDE 2015 była próbą generalną przed przyszłorocznym Kongresem FDI, w pełni się sprawdziła. A można odważyć się również o dalsze wnioski, dotyczące poprzednich edycji CEDE. Teraz dzię- ki 25-letniemu doświadczeniu organizatorzy CEDE: firma Exactus i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne są dobrze przygotowani przed Kongresem FDI.

Ostatnia edycja CEDE mówi sama za siebie. Od początków wystawy prób i pomysłów było wiele. 25 lat, które minęły od pierwszej wystawy CEDE organizowanej z inicjatywy prof. Włodzimierza Józefowicza to okres wielkich przemian w stomatologii. Nadchodzi chwila, aby opisać te wydarzenia i ocenić je z perspektywy czasu. Ale zanim wspomnimy pierwszą wystawę, która odbyła się w Teatrze Wielkim w Łodzi z okazji V Kongresu Stomatologów, spójrzmy na przyszłoroczny Kongres FDI Poznań2016 z perspektywy tegorocznej CEDE.

Konferencja prasowa

Już pierwszego dnia targów odbyła się bardzo istotna konferencja prasowa poświęcona Dorocznemu Światowemu Kongresowi Stomatologicznemu FDI (AWDC FDI). W konferencji uczestniczyli:
prof. Bartłomiej W. Loster – Przewodniczący Polskiego Komitetu Organizacyjnego FDI 2016 AWDC i Prezydent PTS,
prof. Honorata Shaw – Główny Koordynator Kongresu FDI 2016 AWDC i wiceprezydent PTS,
prof. Marzena Dominiak – Przewodnicząca Komitetu Naukowego Kongresu FDI 2016 AWDC,
prof. Elżbieta Mierzwińska- -Nastalska – Asystent Głównego Koordynatora Kongresu, wiceprezydent PTS,
prof. Marcin Kozakiewicz – Asystent Głównego Koordynatora Kongresu, wiceprezydent PTS,
dr Anna Lella – Asystent Głównego Koordynatora Kongresu, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, prezydent elekt ERO-FDI,
Emmanuel Chevron – FDI Business Development & Corporate Relations Director,
Przemysław Trawa – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich,
Ewa Mastalerz – Exactus.

Podczas konferencji uczestnicy przybliżyli przedstawicielom mediów stomatologicznych i regionalnych ideę Kongresu oraz bieżący stan przygotowań. CEDE to doskonała okazja, aby zwrócić uwagę lekarzy dentystów na wybrane tematy. Każdy lekarz, również dentysta ma wpisany w zawód ważny obowiązek reagowania na przypadki przemocy wobec dzieci. Bez jasnych wskazówek obrazujących symptomy zła i bez scenariusza postępowania, w chwili wykrycia niepokojących zjawisk trudno profesjonalnie reagować na przemoc. Dlatego to właśnie podczas targów CEDE2015 miała swoją premierę książka pt.: „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci”. Podczas konferencji prasowej, w czasie której rozmawiano o temacie przemocy wobec dzieci, obecni byli:
Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka,
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy ds. stomatologii dziecięcej,
prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
psycholog Dorota Zawadzka,
lek. dent. Maciej Michalak i lek. dent. Michał Paulo – autorzy książki.

_R5A657310-12 września w Poznaniu CEDE 2015 to nie tylko Wystawa Produktów Stomatologicznych. W tym roku była to również okazja do zgłębienia wiedzy i umiejętności podczas wykładów Konferencji PTS „Stomatologia Kliniczna” oraz warsztatów BE ACTIVE DENTIST. Program wykładów i warsztatów został stworzony tak, aby każdy z uczestników mógł odnaleźć tematykę najbliższą swoim zainteresowaniom. W wykładach konferencji PTS@CEDE2015 wzięło udział w sumie 1 027 lekarzy. Dodatkowo 316 asystentek i higienistek brało udział w sobotniej konferencji DentAssist@ CEDE2015. „Stomatologia Kliniczna” to łącznie 66 wykładów, któ- re odbyły się w 4 równoległych sesjach tematycznych. To przede wszystkim prezentacja najnowszych trendów i wskazówek przydatnych w codziennej praktyce w każ- dej dziedzinie stomatologii. Poza tym, każdego dnia miała miejsce sesja poruszająca zagadnienia z zakresu fotografii, która zdobywa coraz większe uznanie wśród stomatologów. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów największych autorytetów w zakresie polskiej stomatologii, których nazwiska znajdują się w najbardziej cenionych akademickich podręcznikach. Byli to m.in.: prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, prof. dr hab. n. med. Urszula Karczmarek czy Prezydent PTS prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster. Warsztaty Oprócz wykładów, CEDE towarzyszyły warsztaty zorganizowane przez lekarzy dentystów z BE ACTIVE DENTIST. To fundacja prowadzona przez praktykujących lekarzy dentystów, organizująca przez cały rok szkolenia połączone z wypoczynkiem i aktywnością fizyczną. 283 lekarzy uczestniczyło w warsztatach BE ACTIVE@CEDE2015, co oznacza bardzo duże zainteresowanie tą formą edukacji. Miejsca w warsztatach rozeszły się jak przysłowiowe „świeże bułeczki”. Patrząc w przyszłość, to dla nas dobra prognoza na Kongres FDI.
Jak zapowiada lek. dent. Maciej Michalak – Prezes Fundacji Be Active, Koordynator Kursów Praktycznych Komitetu Organizacyjnego Kongresu FDI: „Silnym atutem Kongresu FDI w Poznaniu będzie różnorodna część warsztatowa”.
Zainteresowani mogli już kilka tygodni przed CEDE wybierać spośród następujących tematów: _R5A6539
-High endo – cykl endodontyczny poruszający tematykę maszynowych narzędzi endodontycznych: systemów rotacyjnych, recyprokalnych i anatomicznych.
-Podstawy chirurgii stomatologicznej – nauka najczęściej wykonywanych procedur z tej dziedziny takich, jak: wytwarzanie płatów śluzówkowo-okostnowych, zamykanie połączeń ustno-zatokowych, szycie czy pobieranie wycinków do badań histopatologicznych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z metodą stymulacji procesu gojenia przy użyciu fibryny bogatopłytko_R5A6555wej.
-Wprowadzenie do implantologii – szczegółowe prześledzenie procedury implantologicznej, poczynając od diagnostyki, a skończywszy na wykonaniu stałego uzupełnienia protetycznego. W trakcie szkolenia była również możliwość wypróbowania lasera diodowego.
-Podstawy szlifowania pod protezy stałe – teoretyczna wiedza potrzebna do podejmowania decyzji leczniAP9R6883czych w zależności od przypadku klinicznego oraz praktyczne umiejętności preparacji zęba pod korony protetyczne, licówki, mosty, inlay’e i onlay’e.
-Dotacje z Unii Europejskiej dla lekarzy dentystów – omówienie programów unijnych, nabycie umiejętności takich, jak poprawne wypełnienie wniosku czy napisania biznesplanu.
-Zwiększanie akceptacji planów leczenia – ćwiczenie technik podnoszących satysfakcję, świadomość i motywację pacjentów. Skuteczne metody komunikacji w relacji z pacjentem.

W tym roku, w pasażu w czasie wystawy odbywały się minirecitale fortepianowe. Pijąc kawę, można było posłuchać klasyki i standardów w wykonaniu znakomitych pianistów. Nie zapominajmy, że już za rok właśnie w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie miało miejsce bezprecedensowe wydarzenie w historii polskiej stomatologii – FDI Poznań 2016! Kongresowi FDI w Poznaniu towarzyszyć będą również targi produktów stomatologicznych w pawilonach 7, 7A, 8 i 8A oraz szereg spotkań biznesowych. Oznacza to rok przerwy dla wystawy CEDE, która wró- ci do Poznania w 2017 r. Za rok natomiast wszyscy spotkamy się na Dorocznym Światowym Kongresie Stomatologicznym FDI oraz wystawie sprzętu i materiałów stomatologicznych, jaka będzie towarzyszy- ła Kongresowi. Tymczasem zachęcamy wszystkich do obserwowania strony: www.facebook.com/FDI2016POZNAN, gdzie pojawiają się na bieżąco aktualne informacje dotyczące Kongresu.

 

_R5A6567_R5A6580_R5A6940AP9R6888AP9R6898AP9R6901AP9R6903AP9R6912AP9R6920

WordPress Image Lightbox Plugin